Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Canceled Checks

Điện Thoại Phúc Âm: Canceled Checks

Canceled Checks

Cứ mỗi tháng, ngân hàng gửi lại chúng ta những chi phiếu chúng ta đã dùng rồi; chúng ta gọi là canceled checks. Có bao giờ bạn nghĩ rằng những canceled checks hay những chi phiếu đã dùng rồi cho chúng ta thấy rất nhiều về con người của chúng ta không?

Có lẽ phần lớn những chi phiếu đã dùng là để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, v.v… Nhưng cũng có những chi phiếu cho thấy rõ chúng ta đã sử dụng đồng tiền như thế nào.  Nó cho chúng ta thấy chúng ta đã định vấn đề giá trị ra sao, nhu cầu chúng ta nhiều hay ít.  Những chi phiếu đó cũng cho thấy sở thích cũng như ham muốn của chúng ta, cả niềm tin của chúng ta nữa. Hôm nào thử ngồi đọc lại những chi phiếu đã dùng và dựa vào đó để lượng giá con người của bạn, bạn sẽ học được nhiều điều quý báu vô cùng.

Vấn đề tiền bạc dĩ nhiên là vấn đề riêng của mỗi người, người khác không nên xen vào.  Tuy nhiên, cũng vẫn có những nguyên tắc để chúng ta dựa vào mà sống để không phí phạm. Dựa vào Lời của Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta thấy những nguyên tắc sau đây trong việc sử dụng tiền bạc:

  1. Phải phân biệt giữa những gì chúng ta cần và những gì chúng ta muốn. Muốn thì chúng ta muốn nhiều thứ lắm, nhưng có bao nhiêu điều trong những cái muốn đó chúng ta thật sự cần?  Có nhiều người vì một phút bốc đồng, vì thấy người khác có, hoặc thấy đẹp mắt đã mua những thứ mà chỉ một thời gian ngắn sau đó là thấy chán, muốn bỏ đi.  Chúa Giê-Xu dạy rằng “Cha các người ở trên trời biết các ngươi cần những điều đó.” Ngài cũng dạy “Cha các ngươi ở trên trời ban những điều tốt cho những người xin Ngài.” Mỗi khi đi mua sắm, nhất là trong “mùa mua sắm” này, trước khi mua một vật gì, bạn hãy thử dừng lại một chút và hỏi: mình có thật sự cần cái này không?  Sống không có cái này có được không?   Hỏi được như vậy và trả lời đúng, chúng ta sẽ có thể sử dụng tiền bạc khôn ngoan hơn.
  2. Chúng ta phải biết xác định giá trị của đời sống như Lời Chúa dạy “Phải chứa của cải ở trên trời, là nơi không có sâu mối, rỉ sét làm hư, không có kể trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.”  Mỗi số tiền chúng ta sử dụng đem lại giá trị nào?  Giá trị nhất thời hay giá trị vĩnh cửu?
  3. Cuối cùng, để có thể sử dụng tiền bạc đúng, chúng ta cần ghi nhớ lời nói sau đây của Thánh Phao-lô.  Ông nói “Tin kính và thỏa lòng là một mối lợi lớn vì chúng ta ra đời không mang gì theo, chúng ta qua đời cũng không mang gì đi được, như vậy nếu đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như người muốn nên giàu có, chắc sẽ sa vào cám dỗ, mắc bẫy, ngã trong nhiều tham muốn thiệt hại là điều làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất, vì lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác.”  Thỏa lòng không ham muốn gì hơn những gì mình đang có sẽ giúp chúng ta sử dụng tiền bạc khôn ngoan hơn và hợp lý hơn.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top