Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Bảy Lời Nói Chót

Điện Thoại Phúc Âm: Bảy Lời Nói Chót

Bảy Lời Nói Chót

Khi Chúa Giê-Xu bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội của nhân loại, Ngài đã thốt lên 7 câu nói với nhiều ý nghĩa đặc biệt mà chúng ta nên cùng nhau suy nghĩ.

Lời nói đầu tiên của Chúa Giê-Xu trên thập giá là: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.”  Đây là lời Chúa cầu nguyện cho kẻ thù.  Kẻ thù ganh ghét Chúa, đem Chúa giết hại, nhưng Chúa vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Cha xin Ngài tha thứ cho họ.

Lời nói thứ hai của Chúa trên thập giá là lời hứa cho tên cướp kêu xin với Ngài.  Chúa nói với anh: “Hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta nơi thiên đàng.”   Đến lúc chết Chúa cũng không quên người cùng khốn kêu cầu đến Ngài.

Câu nói thứ ba của Chúa trên thập giá là lời nhắn nhủ với bà mẹ hiền và người môn đệ thân tín.  Chúa nói với mẹ: “Xin mẹ coi người ấy là con.”  Rồi với môn đệ, Chúa nói:  “Hãy nhận bà làm mẹ.”  Hai lời nói này của Chúa cho thấy, dù sắp chết Chúa vẫn không xao lãng bổn phận làm con.  Chúa làm thế nào để cho mẹ có nơi nương thân và được yên tâm dù phải chứng kiến cái chết đau thương của người con.

Lời nói thứ tư của Chúa trên thập tự giá là: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”  Đây không phải là một lời than thở nhưng là lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha.  Cầu nguyện vì gánh nặng tội lỗi của toàn thể nhân loại chất trên Ngài.  Đức Chúa Cha đã phải ngoảnh mặt khỏi Chúa Giê-Xu vì Ngài đang mang tội lỗi của tất cả mọi người.  Không gì đau khổ bằng sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời và đó thật là niềm đau thương lớn nhất Chúa Giê-Xu phải chịu vì tội của nhân loại.

Câu nói thứ năm của Chúa Giê-Xu trên thập tự giá là: “Tôi khát nước.”  Câu nói này cho thấy Chúa Giê-Xu đã chết như một người thật sự.  Chúa Giê-Xu thật là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không dùng quyền phép của Ngài để bước qua cái chết dễ dàng, không đau đớn.  Chúa Giê-Xu đau khổ về phần tâm linh vì bị phân cách khỏi Đức Chúa Cha và Ngài cũng đau đớn về phần xác: khát nước vì ra máu như bao nhiêu người khác phải chịu cái chết đau đớn đó.

Lời nói thứ sáu của Chúa Giê-Xu trên thập giá là: “Mọi việc đã hoàn tất.”  Câu nói này cho thấy mục đích của Chúa Giê-Xu khi giáng thế làm người là để chịu chết vì tội của nhân loại.  Chúa đã chịu chết, công tác của Ngài đã hoàn thành.

Lời nói thứ bảy cũng là lời nói cuối cùng của Chúa trên thập giá là: “Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha.”  Đây là câu nói bày tỏ lòng tin cậy và ký thác hoàn toàn.

Qua bảy lời nói cuối cùng của Chúa trên thập giá, chúng ta học được những bài học sau:

Thứ nhất:  Chúng ta cần tha thứ như Chúa đã tha thứ, tha thứ ngay cả kẻ thù.  Thứ hai: dù ở trong hoàn cảnh nào, biết yêu cầu đến Chúa, Ngài không bỏ qua.  Thứ ba: Hãy theo gương Chúa chu toàn mọi bổn phận của gia đình, không thể vì bất cứ lý do nào mà xao lãng.  Thứ tư: Chúa đã thật sự chết vì tội của chúng ta.  Dù là Đấng vô tội, Ngài đã bằng lòng chịu chết để cứu chúng ta.  Thứ năm: Chúa đã chết và hoàn tất mọi sự, chúng ta chỉ cần tin cậy và ký khác trọn đời sống chúng ta vào tay Chúa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top