Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Bạo Lực và Tình Yêu

Điện Thoại Phúc Âm: Bạo Lực và Tình Yêu

Bạo Lực và Tình Yêu

Napoléon Bonaparte, mà người Việt Nam ta thường gọi là Hoàng đế Nã-phá-luân có nói rằng: Alexander, Caesar, Charlemagne và chính tôi đã xây dựng được đế quốc rộng lớn.  Tất cả chúng tôi đều xây dựng trên bạo lực, trong khi Đức Chúa Giê-xu xây dựng nước của Ngài trên tình yêu.  Do đó, suốt mấy chục thế kỷ nay, lúc nào cũng có hàng triệu người sẵn sàng chết vì Chúa.

Napoléon chỉ kể tên các hoàng đế Tây phương đã xây dựng đế quốc của họ trên bạo lực.  Nếu kể cả những vị hoàng đế cả Đông phương và Tây phương, và nếu còn sống đến bây giờ, chắc chắn Napoléon đã kể thêm Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ; Tần Thủy Hoàng của Trung hoa, Hitler của Đức, và tướng Đông Điều của đế quốc Nhật bản.  Tất cả những người này đều đã xây dựng trên bạo lực, và tất cả đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi sụp đổ chẳng khác những lâu đài bằng cát mà trẻ con đắp lên ở bãi biển.

Đức Chúa Giê-xu xây dựng nước của Ngài trên tình yêu, và bắt đầu bằng lời dạy rằng: “Kỳ đã trọn, nước của Thượng Đế đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tiếp nhận Phúc Âm”.

“Kỳ đã trọn” có nghĩa là thời gian vô tận không cứ lặng lẽ trôi qua khách quan như nhiều thi sĩ đã mô tả, nhưng thời gian đã được Đấng Tạo Hóa phân chia thành từng thời kỳ nhất định, và thời kỳ chuẩn bị công cuộc cứu rỗi nhân loại bắt đầu ngay từ lúc tổ tông loài người chống nghịch Chúa.  (Trong thời kỳ chuẩn bị, Ngài chọn một người là Apraham, dẫn người đi con đường tin kính vâng phục Ngài, và phán rằng: “Các dân tộc trên thế gian sẽ nhờ kế hoạch cứu rỗi bằng những lời dạy dỗ và lời tiên tri, để hướng dẫn lòng người ta về với Chúa Cứu Thế!  Trong số các lời dạy dỗ, rõ ràng nhất là Chúa dùng hình ảnh của con cừu một tuổi, trọn vẹn không tì vết, được người Do Thái dâng lên làm của lễ và lấy máu bôi lên cửa, để tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu khi Ngài vào đời, chịu chết, đổ huyết ra để đền bù tội lỗi cho nhân loại).

Căn cứ theo kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Đấng Tạo Hóa đã phán bảo các nhà tiên tri loan báo rằng Chúa Cứu Thế sẽ do một nữ đồng trinh sinh ra, và Chúa Cứu Thế chính là Emmanuel, nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta.  Cũng có lời tiên tri nói rằng: “Người sẽ bị người ta khinh dễ và chán bỏ.  Người vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương, và Đấng Tạo Hóa đã đem hết thảy tội lỗi chúng ta mà chất trên Người.”

Khi thời kỳ chuẩn bị đã xong, Đấng Tạo Hóa bèn sai phái Con Một của Ngài vào đời, đem nước trời đến với người vì người không thể nào tìm ra con đường về trời.  Nước của Thượng Đế đã đến gần với nhân loại, không còn xa vời nữa, và nước đó có thể ở ngay trong lòng chúng ta, nếu chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Ngài.

Nước của Thượg Đế khác hẳn các đế quốc do Napoléon, hay Thành Cát Tư Hãn, hay Hitler, hay bất cứ người nào khác xây dựng.  Vì một khi đã xây dựng đế quốc bằng bạo lực, người ta phải lấy bạo lực để bảo vệ, và cuối cùng đế quốc của họ cũng sụp đổ vì bạo lực.

Trong khi đó, nước của Thượng Đế được xây dựng bằng tình yêu, không phải thứ tình yêu chóng tàn của con người mà người Việt Nam ta đã diễn tả rất đúng là: yêu nhau cho lắm cắn nhau cho đau.

Tình yêu là bản thân của Thượng Đế, vì lời Chúa chép rằng: THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH YÊU.  Không phải chúng ta yêu Chúa trước, nhưng trong khi chúng ta còn chống nghịch Chúa, còn là con người tội lỗi, thì Đức Chúa Giê-xu đã vì tội lỗi chúng ta mà chịu chết.

Việc Đức Chúa Giê-xu đã xả thân trên thập tự giá, là tuyệt đỉnh tình yêu của Thượng Đế, và là một hành động đã mở cho chúng ta con đường sống trở về với Thượng Đế.  Tình yêu thật bắt nguồn từ Thượng Đế, rồi tuôn tràn vào lòng chúng ta, thuyết phục chúng ta tiếp nhận Phúc Âm, rồi cảm hóa chúng ta trở thành con cái của Thượng Đế, và bản tính yêu Thượng Đế trở thành bản tính của con cái Ngài.  Nếu chúng ta lấy tình yêu của người, sức lực của người, chúng ta không thể nào “hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà kính yêu Chúa, và yêu người khác như chính thân mình”.

Nhưng nếu chúng ta theo lời Chúa kêu gọi: “ăn năn và tiếp nhận Phúc Âm”, mở lòng ra để tình yêu của Thượng Đế tuôn tràn vào, tác động trong tâm linh và trí não chúng ta, thì việc kính Chúa yêu người không còn là một lý thuyết xa vời, mà là bản tính tự nhiên, cũng như cây hoa hồng phải tự nhiên trổ ra hoa hồng vậy.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top