Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Bạn Ngay Thẳng Đến Mức Nào?

Điện Thoại Phúc Âm: Bạn Ngay Thẳng Đến Mức Nào?

Bạn Ngay Thẳng Đến Mức Nào?

Trong bài báo “Bạn Ngay Thẳng Đến Mức Nào?” đăng trong tạp chí “Gia Đình Phụ Nữ,” tác giả có kể lại rằng: Mấy tháng trước đây, tác giả nhận được một chi phiếu 643 mỹ kim, là số tiền chính phủ bồi thường thiệt hại vì nạn lụt.  Trước đó một tháng, tác giả ấy cũng đã nhận được một chi phiếu cũng đúng 643 mỹ kim, và cũng ghi là “bồi thường nạn lụt.”  Biết đó là một sơ sót của Cơ Quan Bảo Hiểm Nạn Lụt, tác giả liền gởi trả lại chi phiếu thứ hai.  Nhưng khi đem kể chuyện này lại cho bạn bè nghe, nhiều người đã lên tiếng phản đối, nói rằng: dại gì mà trả lại.  Chính phủ đánh thuế mình quá nặng, bây giờ lấy lại được đồng nào hay đồng nấy chứ!  Rồi tác giả đặt ra mấy câu hỏi để cho độc giả tự đánh giá thử xem lòng ngay thẳng của họ đến mức nào.

Trong mấy câu hỏi đó, có câu: Giả sử bạn mua một cái TV giá 500 mỹ kim và một cái bàn để TV giá 30 mỹ kim, nhưng hảng bán TV chỉ gửi giấy đòi 30 mỹ kim, bạn có báo cho hảng biết là họ đã quên cái TV 500 mỹ kim không?  Hoặc giả sử bạn rao bán một chiếc xe hơi. Có một người đến mua, bạn đã nhận lời bán cho anh ta chiếc xe của bạn với giá 2,000 mỹ kim.  Người mua để lại một chi phiếu 50 mỹ kim để đặt cọc nhưng sau đó người khác đến trả 2,200 mỹ kim, bạn sẽ làm gì? Giữ lời hứa với người thứ nhất, hay gửi trả số tiền đặt cọc, rồi đem bán xe cho người thứ hai để được lợi 200 mỹ kim?

Ở cái xã hội này, người ta đã đưa ra nhiều lý do để bào chữa, lấp liếm. Ví dụ như hảng bán TV quên tính tiền TV thì họ thường nói rằng: bọn con buôn tư bản đã bóc lột giới tiêu thụ quá nhiều rồi, nay có cơ hội mình lấy lại một món tiền họ đã bóc lột mình chứ mình đâu có gian lận gì.  Còn việc thất tín với người đã đặt cọc trước, thì họ bảo rằng tôi có quyền tự do.  Chiếc xe hơi là vật sở hữu của tôi, tôi muốn bán cho ai thì bán chớ!  Tác giả bài báo trong tạp chí “Gia Đình Phụ Nữ” lập luận rằng: khi ta lấy của các hảng tư thì các hảng này lại tăng giá hàng để bù vào các số mất mát, rồi cuối cùng chúng ta là giới tiêu thụ cũng gánh chịu hết. Ông ta còn thêm: những người gian lận chính phủ như gian lận thuế má, gian lận quỹ an sinh xã hội, y tế, cứu tế, v.v… cũng sẽ trút gánh nặng vào cho người dân tức là người đóng thuế.

Chúng ta thấy lập luận “giới tiêu thụ phải gánh chịu,” hay “người dân phải òe cổ trả thuế” không thể nào thuyết phục được những người đã có định kiến là trong khi ai cũng làm như vậy cả, thì tôi cũng phải làm cho hơn để khỏi thiệt thòi. Chỉ có những người biết quý trọng Chúa Cứu Thế, xem tình thương của Chúa là quan trọng thì mới nghĩ rằng: lời được 500, lời được 5 ngàn hay lời 5 triệu mà mất Chúa thì có xứng đáng gì đâu?

Chúa có phán rằng: “Dù cho con được cả thiên hạ mà mất linh hồn con thì có ích gì? Con lấy chi để chuộc linh hồn con lại?”  Bạn ngay thẳng đến mức nào? Bạn ngay thẳng vì danh dự cá nhân, vì luân lý hay bạn ngay thẳng vì yêu kính Chúa và quý trọng linh hồn mình?

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top