Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Bài Học Lịch Sử

Điện Thoại Phúc Âm: Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử
Bàn Thờ Trên Núi Ê-banh

Ngày 28 tháng 10 năm 1983, nhà khảo cổ học Adam Zartal tiết lộ là ông đã tìm ra được một bàn thờ bằng đá dài 9 mét, bề ngang 7 mét trên đỉnh núi Ê-banh bên Do thái.  Theo lời nhà khảo cổ học Zartal, và một nhà khảo cổ học nổi danh khác tên là Benjamin Mazar của viện đại học Hebrew, thì bàn thờ này được chính ông Giô-suê thiết lập cách đây khoảng 3200 năm theo lệnh của nhà lãnh tụ Môi-se, như được chép trong Thánh Kinh Cựu-ước rằng:

“Vậy khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dùng những bia đá trên núi Ê-banh và thỏa voi… Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Thượng Đế Hằng Hữu, tức là một bàn thờ bằng đá, chớ nên tra đồ bằng sắt vào đó”… “Bấy giờ Giô-suê lập một bàn thờ cho Thượng Đế Hằng Hữu tại trên núi Ê-banh, theo lời Môi-se, tôi tớ của Thượng Đế đã dạy bảo,… ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến.  Ở đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Thượng Đế và dâng của lễ thù ân.”

Di tích hai nhà khảo cổ học đã tìm được cho chúng ta một bằng chứng lịch sử là Thánh Kinh không phải là bộ sách ghi chép những câu chuyện ngụ ngôn, hoang đường, do trí tưởng tượng của con người, nhưng là bộ sách có giá trị lịch sử ghi chép những sự kiện có thật, đã xảy ra với mục đích duy nhất là hướng dẫn mọi người đến với Chúa Cứu Thế.

Mười mấy thế kỷ trước lúc Chúa Cứu Thế giáng sinh, hay nói cách khác là trước khi Thượng Đế xuống trần gian để sống với loài người trong thân xác con người, thì Thượng Đế đã chỉ dạy cho loài người con đường cứu rỗi.  Thượng Đế đã căn dặn Giô-suê thiết lập một bàn thờ bằng đá trên đỉnh núi Ê-banh, để dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân.

Của lễ thiêu là một thứ của lễ tượng trưng cho việc Chúa Cứu Thế chịu chết thập tự giá, vì người dâng của lễ này phải giết con sinh tế, đổ máu con sinh tế chẳng những Thượng Đế chỉ dạy cho người Do-thái, nhưng lịch sử thế giới còn chứng minh rằng, có rất nhiều dân tộc, trong số đó có dân tộc Việt Nam đã có lối thờ phượng đó.  Trước khi tổ quốc chúng ta bị chiến tranh Mỹ-Nhật tàn phá, cứ ba năm một lần, các vị vua Việt Nam đã làm tế lễ Nam giao, tức là tế lễ trời bằng cách giết con sinh tế, đổ máu ra, tương tự cách người Do-thái dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời.

Ngày nay, những người thờ lạy Thượng Đế không còn giết con sinh tế nữa, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Sinh tế của chúng ta đã chịu giết, như lời Thánh Kinh chép.

Thánh Kinh cũng chép rằng: “Máu của dê, bò và tro rảy trên những người ô uế còn có thể thánh hóa và tẩy sạch thân thể họ, huống chi máu của Chúa Cứu Thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi hành vi tội lỗi để chúng ta phụng sự Thượng Đế hằng sống cách trong sạch.  Chúa Cứu Thế không dâng thân thể Ngài nhiều lần, như các thầy tế lễ tối cao của người Do-thái mỗi năm phải đem máu vào nơi chí thánh, nhưng Chúa chỉ xuất hiện một lần vào cuối thời đại, dâng thân Ngài làm sinh tế để xóa sạch tất cả tội lỗi chúng ta.”

Người được Thượng Đế yêu thương tha thứ tội lỗi lúc nào cũng nhờ ơn Thượng Đế và dâng lời cảm tạ.  Đó là ý nghĩa của thứ của lễ mà Giô-suê đã dâng trên bàn thờ bằng đá tại trên núi Ê-banh.  Mặc dù của lễ này được gọi là của lễ thù ân, người dâng của lễ ấy không bao giờ có ý nghĩ là mình có thể đền đáp các ơn lành Thượng Đế đã ban cho mình mà chỉ là một hình thức để tỏ lòng cảm tạ Thượng Đế.

Trong một áng thơ ca ngợi Thượng Đế, Vua Đa-vít có đặt câu hỏi là: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp ơn lành mà Thượng Đế đã làm cho tôi?”  Và để trả lời câu hỏi đó, vua Đa-vít đã nói rằng: tôi sẽ cầm chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Thượng Đế.  Đời xưa, cầm chén cứu rỗi có nghĩa là đem máu con sinh tế vào đền thờ, còn đối với người tin theo Chúa Cứu Thế thì “cầm chén cứu rỗi” tức là nhắc nhở lại sự chết của Chúa đã chịu chết trên thập tự giá.  Việc các nhà khảo cổ tìm được di tích bàn thờ đã được Giô-suê thiết lập cách đây 3200 năm trên đỉnh núi Ê-banh vừa là một bằng chứng khảo cổ, vừa là một sự kiện lịch sử nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng tin tưởng vào công cuộc cứu rỗi Chúa Cứu Thế đã thực hiện qua cái chết của Ngài vì cả nhân loại và vì mỗi cá nhân chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top