Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Ánh Sáng Toàn Năng Và Toàn Tri

Điện Thoại Phúc Âm: Ánh Sáng Toàn Năng Và Toàn Tri

Ánh Sáng Toàn Năng Và Toàn Tri

“Ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng vì sợ tội lỗi mình bị phát hiện.”

Câu Thánh Kinh này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp.  Ví dụ trường hợp của người chạy xe quá tốc độ sợ ngọn đèn “chớp chớp” của xe cảnh sát công lộ; trường hợp những người âm mưu làm ăn bất lương sợ bị pháp luật khám phá; trường hợp các nhà chính trị chuyên dùng thủ đoạn mỵ dân sợ sự thật bị vạch trần trước dư luận quần chúng; trường hợp những loài vật đi ăn đêm sợ ánh sáng mặt trời, v.v…

Nhưng ở đời, chúng ta cũng thấy thỉnh thoảng có những tay có bản lĩnh đã nhờ dạn dĩ hay liều lĩnh mà lừa được pháp luật như trường hợp những tay trộm cắp khi gặp cảnh sát đã tỉnh bơ làm như không có việc gì xảy ra làm cho cảnh sát tưởng lầm họ là người lương thiện, trường hợp của một vài chính trị gia tham nhũng vẫn cứ bô bô tuyên bố họ trong sạch, họ lúc nào cũng vì dân vì nước để đánh lừa những cử tri dễ tin.

Nhưng nếu đem áp dụng câu “ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng vì sợ tội lỗi mình bị phát hiện” vào lĩnh vực tâm linh, chúng ta biết không một ai có thể lừa dối che đậy trước ánh sáng, vì Ánh Sáng Thánh Kinh nói đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế hiện Thân, là “Ánh Sáng đã xuống trần gian chiếu sáng mọi người.”

Khi cho biết Chúa Cứu Thế là “Ánh Sáng đã xuống trần gian chiếu sáng mọi người.”   Thánh Kinh nhấn mạnh đến hai đặc tính tạo hóa của Chúa Cứu Thế, là đặc tính Toàn Tri và Toàn Năng. Ngài Toàn Tri vì Ngài soi thấu suốt tấm lòng của mọi người, khi Ngài phán ra lời “sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn, linh, xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng.” Như vậy, khi chúng ta đứng trước Ánh Sáng của Thượng Đế, chúng ta không thể dùng bản lĩnh hay thủ đoạn để lấp liếm che đậy, mà chỉ có một cách duy nhất là ăn năn và thú nhận các lỗi lầm mình với Thượng Đế để được tha thứ.

Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng Toàn Năng, vì Ngài “chiếu sáng mọi người.” Mấy chữ “chiếu sáng mọi người” nhấn mạnh rằng: dù chúng ta đang ở đâu, đang ở trong địa vị nào, hoàn cảnh nào, Chúa Cứu Thế cũng thấy chúng ta và sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Chúa Cứu Thế Toàn Năng không cần có ai làm trung gian, không cần những bản báo cáo của cấp này cấp nọ mới biết được hoàn cảnh và nhu cầu của chúng ta, vì lúc nào Ngài cũng “chiếu sáng mọi người.”

Có người tự cho mình biết Chúa, theo Chúa, mà lại dùng lối lập luận của loài người để nói rằng: tôi quá bé nhỏ, thấp cổ bé họng làm sao kêu cho thấu Trời, rồi người đó chạy đến vị này vị nọ nhờ các vị đó nói giùm với Thượng Đế. Cũng có người khác vì không ý thức được Chúa Cứu Thế là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, nên tìm cách qua mặt Ngài bằng cách che đậy, giấu diếm tội lỗi, hay bằng cách dùng các việc lành, tưởng rằng Thượng Đế sẽ chấp nhận các việc lành đó mà làm ngơ, không chiếu rọi Ánh Sáng vào tội lỗi của mình.

Đối với người cố tình che đậy tội lỗi để tiếp tục sống trong tội lỗi, việc Ánh Sáng của Thượng Đế rọi sáng lòng mình là điều họ sợ hãi và khó chịu, đúng như lời Thánh Kinh chép “ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng, vì sợ tội lỗi mình bị phát hiện.”

Ngược lại, đối với con cái thật của Thượng Đế, thì việc Ánh Sáng “chiếu sáng mọi người” là một điều đem lại hy vọng, vì nhờ Ánh Sáng chúng ta thấy được các lỗi lầm của mình, để thú nhận tội lỗi và cầu xin Thượng Để dùng huyết thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tẩy sạch tội lỗi chúng ta, theo lời Thánh Kinh dạy rằng: “Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế, chúng ta giao hảo với nhau, và huyết Chúa Giê-xu con Thượng Đế tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta thú tội với Thượng Đế, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top