Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Nơi Trú Ẩn

Điện Thoại Phúc Âm: Nơi Trú Ẩn

 

Nơi Trú Ẩn

            Hàng ngàn người thuộc một số quốc gia miền Trung mỹ, đa số là người El Savador, hiện đang cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.  Họ muốn đến Hoa Kỳ để xin tị nạn chính trị, nhưng quốc gia của họ có liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ nên theo luật di trú, họ không đủ điều kiện để được kể là người tị nạn chính trị. Vì vậy họ đang sống lẩn lút ở nhiều nơi và một số đang được “Phong Trào Trú Ẩn” che chở.  Phong trào này được khoảng 180 nhà thờ Tin Lành và Công Giáo tổ chức, và được cả ngàn nhà thờ khác ủng hộ.

            Mới đây, ông Jack Elder, một người tình nguyện cộng tác với Phong Trào Trú Ẩn bị sở di trú truy tố ra tòa vì đã giúp đỡ ba người El Savador.  Sở di trú lập luận rằng: những người này vi phạm luật di trú Hoa Kỳ và ai tìm cách giúp đỡ che chở cho họ đều là đồng lõa.  Nhưng nhiều vị Mục sư và Linh mục thuộc Phong Trào Trú Ẩn quả quyết rằng Thánh Kinh dạy người theo Chúa phải cung cấp chỗ trú ẩn cho tất cả mọi người nghèo đói, không nơi nương thân.

            Thánh Kinh có rất nhiều chỗ đề cập đến việc cung cấp chỗ trú ẩn cho người có cần.  Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Thượng Đế có dạy người Do Thái rằng: “Các ngươi phải lựa chọn những thành dùng làm thành ẩn náu, là nơi kẻ sát nhơn, vì vô ý đánh chết ai có thể đến đấy ẩn náu.  Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, cho kẻ sát nhơn không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng để chịu xét đoán”.  Theo lệnh đó, người Do Thái đã để ra những thành ẩn náu cho những người ngộ sát, tức là vô ý lỡ tay gây án mạng được đến trốn tránh trước khi họ được tòa án xét xử cách công minh.

            Trong Thánh Kinh Tân Ước, là phần Thánh Kinh được chép từ lúc Chúa Cứu Thế xuống trần, tinh thần cứu trợ luôn được đề cao, chính Chúa Giê su đã phán: “Những người được Cha Ta ban phúc! Hãy vào hưởng Nước Trời Ta đã chuẩn bị cho các con từ khi sáng tạo trời đất.  Vì lúc Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát các con cho Ta uống; Ta tị nạn, các con tiếp rước Ta về nhà, Ta rách rưới trần truồng, các con mặc áo cho Ta, Ta đau yếu và bị tù, các con thăm viếng Ta… Các con tiếp đãi anh em Ta, tức là đã tiếp đãi Ta vậy”.

            Nhưng ngoài những việc giúp đỡ vật chất, cung cấp nơi cư ngụ tạm thời.  Thánh Kinh còn nói đến một chân lý vô cùng quan trọng và chân lý đó là: Chúa Cứu Thế, tức là Thượng Đế Hiện Thân, chính là chỗ trú ẩn, là chỗ cư ngụ đời đời của chúng ta.

            Là người tị nạn, chúng ta đã trải qua những cảnh: từ bỏ nhà cửa quê hương ra đi, đến nơi tạm trú ở trại tị nạn, rồi cuối cùng đến nơi “thường trú” tại các quốc gia đệ tam.  “Nơi thường trú”, tức là nơi trú ngụ thường trực, là địa phương chúng ta có thể sinh sống, làm ăn.  Nhưng thực ra, nơi đó cũng chỉ là nơi chúng ta tạm dung thân cho đến lúc nhắm mắt tắt hơi, chứ có nơi nào là chỗ cư ngụ vĩnh viễn đâu?  Thánh Kinh quả quyết rằng: Ở trần thế này, chúng ta không thể có nơi nào cư ngụ vĩnh viễn.  Nói như vậy có nghĩa là, dù chúng ta có xây dựng cơ đồ sự nghiệp tại nơi chúng ta đang cư ngụ, hay dù cho chúng ta có được trở về sống nơi quê hương thân yêu, trước sau gì chúng ta cũng lìa cõi trần, vì cõi trần chỉ là cõi tạm, tức là nơi tạm trú và chỉ có Chúa Cứu Thế, là Thượng Đế hiện thân, mới là nơi cư ngụ đời đời của chúng ta.

            Chúa dạy rằng: “Lòng các con đừng lo phiền bối rối.  Các con đang tin cậy Thượng Đế thế nào, hãy tin Ta thế ấy.  Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói cho các con rồi.  Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con.  Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta để các con ở cùng Ta mãi mãi”.  Sau khi phán dạy mấy lời đó, Chúa Cứu Thế đã long trọng tuyên bố rằng: “Ta là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống.  Nếu không nhờ Ta, không ai được đến với Thượng Đế”.

            Chúa Cứu Thế là Con Đường, Chân Lý, Nguồn Sống, và là Nơi Cư Ngụ bình an hạnh phúc đời đời cho quí vị, nếu quí vị thành thật thưa với Chúa rằng: Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi con, lấy huyết thánh của Chúa tẩy sạch tội lỗi con, tiếp nhận con làm con cái Chúa, bảo đảm cho con nơi cư ngụ đời đời ở thiên đàng.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top