Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Yếu Tố Tình Nguyện

Điện Thoại Phúc Âm: Yếu Tố Tình Nguyện

Lời Ban Biên Tập

Sau tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt đã đến sống rải rác khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ.  Phương tiện liên lạc lúc đó còn hạn chế, phần lớn là bằng thư, và tiền gọi điện thoại đường dài rất mắc.  Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu đã thành lập một mục vụ mới để giới thiệu niềm tin nơi Chúa cho cộng đồng người Việt với tên gọi là Điện Thoại Phúc Âm. Người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada có thể gọi đến một số điện thoại miễn phí để nghe những bài đọc giải thích về niềm tin nơi Chúa.  Sau khi Internet phát triển, chương trình này đã ngừng hoạt động.

Trong những năm vừa qua, Thư Viện Tin Lành đã sưu tầm và lưu giữ những bài viết của chương trình Điện Thoại Phúc Âm.  Thư Viện Tin Lành sẽ giới thiệu cùng bạn đọc một ít tài liệu này trong thời gian tới.  Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Yếu Tố Tình Nguyện

Mỗi khi nhắc lại sự tích Chúa giáng sinh, chúng ta đề cập đến kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, đồng thời nhắc đến việc trinh nữ Ma ri được Thượng Đế ban cho đặc ân sinh hạ Chúa Cứu Thế.  Đúng theo lời Thánh Kinh chép rằng: Thượng Đế đã sai chính Con Ngài mang lấy hình hài thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt, nhờ thế chúng ta được trở nên người thánh thiện vô tội, đúng theo công lý của Thượng Đế đòi hỏi.

Khi nói đến công lý, nhất là công lý tuyệt đối của Thượng Đế, chúng ta đều biết một nguyên tắc bất di bất dịch là: tội phải phạt, công phải thưởng.  Nhưng nếu Thượng Đế sai Chúa Cứu Thế xuống trần, để chịu hình phạt thay cho nhân loại, thì Thượng Đế có bất công, có làm lệch lạc công lý tuyệt đối của Ngài không?  Nói cách khác, theo công lý của Thượng Đế thì tội phải phạt, công phải thưởng, nhưng Chúa Cứu Thế là Đấng Vô Tội và đã làm biết bao nhiêu việc nhơn đức trong thời gian Ngài sống trên đất, tại sao lại phải bị Thượng Đế hình phạt như một tội nhân?  Chúa Cứu Thế có bị hình phạt oan ức khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nhắc lại lời chính Chúa Cứu Thế đã tuyên bố và được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước một ngàn năm trước khi Chúa giáng sinh:  Thượng Đế không chấp nhận sinh tế hay lễ vật, nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi.  Tế lễ thiêu và của lễ chuộc tội cũng không làm Thượng Đế hài lòng, nên tôi nói: Thưa Thượng Đế, nầy Con đến để thi hành ý muốn Thượng Đế, đúng theo mọi điều Thánh Kinh đã chép về Con.

Trong lời tuyên bố nầy có một yếu tố rất rõ rệt, đó là yếu tố tình nguyện.  Lời Chúa nói: “Thưa Thượng Đế, nầy Con đến”, hàm ý rằng: “Thưa Cha, Con xin tình nguyện xuống trần”. Thánh Kinh chép: “Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả mang thân thể con người cam chịu thân phận người nô lệ”.  Chúa Cứu Thế tình nguyện chẳng những vì ngoài Chúa ra không có ai là Đấng Vô Tội có thể làm trung gian giữa Thượng Đế thánh khiết công minh và con người tội lỗi bất toàn, mà còn vì Chúa yêu thương nhân loại, vì Chúa yêu thương mỗi cá nhân chúng ta nên Chúa đã không ngần ngại tình nguyện xuống trần mang lấy thể xác của con người, chia sẻ cuộc sống lầm than tủi nhục của nhân loại, rồi cuối cùng tình nguyện lãnh lấy hình phạt của Thượng Đế thay thế chúng ta.

Vì có yếu tố tình nguyện, công lý tuyệt đối của Thượng Đế không bị vi phạm, Thượng Đế vẫn là vị Thẩm Phán Chí Công của vũ trụ khi Ngài hình phạt Chúa Cứu Thế trong địa vị tội lỗi của chúng ta.  Cũng vì yếu tố tình nguyện đó, tình thương và đức khoan nhân tha thứ của Thượng Đế được thể hiện,  Thượng Đế có thể tiếp nhận chúng ta trong địa vị vô tội thánh thiện của Chúa Cứu Thế, là địa vị Chúa đã tình nguyện nhường lại cho chúng ta.

Vì vậy mỗi khi chiêm ngưỡng cây thập tự, tượng trưng cho sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế, chúng ta ý thức được công lý tuyệt đối và tình thương bao la mầu nhiệm của Thượng Đế và của Chúa Cứu Thế.

Chúng ta kỷ niệm Chúa giáng sinh không phải chỉ là tổ chức hay tham dự một ngày lễ lớn vào dịp cuối năm với tiệc tùng quà cáp, cũng không phải là một hành động “nhập gia tùy tục” cho thích hợp với phong tục tập quán của địa phương chúng ta đang cư ngụ, nhưng là cơ hội để chúng ta nhắc nhở với nhau tình thương nhiệm mầu của Thượng Đế, để chiêm ngưỡng Hài Nhi Thánh trong chuồng chiên máng cỏ, để ý thức được mục đích của Chúa giáng sinh là để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, theo kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế và theo lời Chúa thưa với Thượng Đế: “Nầy Con đến để làm theo ý muốn của Thượng Đế, đúng theo mọi điều Thánh Kinh đã chép về Con”.

Nhân dịp lễ Giáng Sinh, chúng tôi trong chương trình Điện Thoại Phúc Âm cầu chúc quí vị được hưởng mọi ân lành Thượng Đế đang dành để cho quí vị trong dòng huyết thánh của Chúa Cứu Thế Giê xu.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành (2018)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top