Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế Chuẩn Bị Thân Thể Cho Chúa Cứu Thế

Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế Chuẩn Bị Thân Thể Cho Chúa Cứu Thế

Thượng Đế Chuẩn Bị Thân Thể Cho Chúa Cứu Thế

            “Thượng Đế không chấp nhận sinh tế hay lễ vật, nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi.  Tế lễ thiêu và của lễ chuộc tội cũng không làm Thượng Đế hài lòng nên tôi nói: Thưa Thượng Đế, nầy Con đến để thi hành ý muốn Thượng Đế, đúng như mọi điều Thánh Kinh đã chép về Con”.

            Trong 2 bài nói chuyện trước, chúng ta đã suy ngẫm về hai đề tài.  Thứ nhất là Chúa Cứu Thế đã nói tiên tri về việc Ngài giáng sinh, và thứ hai là Thượng Đế không chấp nhận sinh tế hay việc công đức của loài người.

            Hôm nay chúng ta đề cập đến vấn đề:  Thượng Đế chuẩn bị một thân thể cho Chúa Cứu Thế.  Thánh Kinh cho biết rằng: Khi sáng tạo vũ trụ, Thượng Đế chỉ cần dùng lời phán toàn năng của Ngài là đủ làm nên tất cả.  Thượng Đế phán: Phải có ánh sáng, thì có ánh sáng, phải có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao thì có mặt trăng và hàng tỉ tỉ ngôi sao xuất hiện trong vũ trụ.  Nhưng khi dựng nên loài người, Thượng Đế đã dùng chính bàn tay của Ngài để lấy đất nắn nên hình người, rồi thổi hơi vào mũi để người trở thành một sinh vật có linh hồn, có tâm linh.

            Khi thấy loài người phản nghịch và cố tình xa lánh Ngài, Thượng Đế thiết lập kế hoạch cứu rỗi loài người bằng cách đưa Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai xuống trần làm người mang lấy tội lỗi nhân loại và chịu chết trong địa vị tội lỗi đó.

            Thượng Đế đã phán bảo nhà tiên tri Ê-sai ghi chép câu này vào 700 năm trước Chúa giáng sinh: “Nầy, một trinh sẽ mang thai, sinh một Trai, mang danh hiệu là Emmanuên, nghĩa là Thượng Đế ở với nhân loại”.  Thượng Đế cũng đã ấn định rằng:  Chúa Cứu Thế sẽ được một trinh nữ sinh ra, và trinh nữ đã được Thượng Đế ban đặc ân đó tên là Cô Mari.  Theo sách Phúc âm Lu-ca, chính trinh nữ Mari rất ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy Thiên sứ Gápriên xuất hiện báo cho biết cô sẽ mang thai, nên Thiên sứ đã trấn an rằng: “Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô.  Cô sắp mang thai, sinh một Con Trai, đặt tên là Giê xu… Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế”.

            Nhưng tại sao Thượng Đế không làm một việc giản dị là tha thứ hết tội lỗi cho nhân loại, chớ cần gì phải thiết lập kế hoạch cứu rỗi, phải chuẩn bị một thân thể cho Chúa Cứu Thế do một trinh nữ sinh hạ, rồi Chúa Cứu Thế phải chịu chết trên cây thập tự?  Thượng Đế làm gì cho khó khăn rắc rối như vậy?

            Trên đời, các bậc làm cha mẹ có thể tha thứ mà không cần hình phạt lỗi lầm của con cái, nhưng Thượng Đế là Thẩm Phán Chí Công của cả vũ trụ.  Với chức vụ Thẩm Phán đó, Thượng Đế xét xử cả nhân loại lẫn cả thế giới thần linh, gồm các vị thiên sứ thiên thần và các ác quỉ.  Thượng Đế không thể nào làm sai lệch công lý tuyệt đối của Ngài.  Theo công lý đó tất cả tội lỗi đều phải bị hình phạt.  Nhưng đồng thời Thượng Đế cũng là Đấng giàu lòng từ bi bác ái, nên đã chuẩn bị kế hoạch cứu rỗi nhân loại và chuẩn bị việc giáng sinh của Chúa Cứu Thế để Chúa nhận lãnh hình phạt.

            Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Chúa giáng sinh, chúng ta cảm tạ Thượng Đế đã cho Chúa Cứu Thế xuống trần, hy sinh trên cây thập tự, mở cho nhân loại con đường cứu rỗi duy nhất, để chúng ta là những người bất toàn và bất năng có thể trở về phục hòa với Thượng Đế và được Thượng Đế tiếp nhận làm con cái yêu dấu của Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top