Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Giáng Sinh Vì Thượng Đế Không Nhận Sinh Tế

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Giáng Sinh Vì Thượng Đế Không Nhận Sinh Tế

Chúa Giáng Sinh Vì Thượng Đế Không Nhận Sinh Tế

            “Thượng Đế không chấp nhận sinh tế hay lễ vật, nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi.  Tế lễ thiêu và của lễ chuộc tội cũng không làm Thượng Đế hài lòng, nên tôi nói: Thưa Thượng Đế, nầy Con đến để thi hành ý muốn Thượng Đế, đúng theo mọi điều Thánh Kinh đã chép về Con”.

            Trong lời chính Chúa Cứu Thế loan báo trước về việc Ngài giáng sinh, có mấy chữ làm cho nhiều người thắc mắc, đó là “Thượng Đế không chấp nhận, không hài lòng các sinh tế của lễ”.

            Sinh tế, của lễ là điều chính Thượng Đế đã dạy bảo nhân loại.  Ngay sau khi tổ tông loài người phạm tội, Thượng Đế đã giết một con vật, lấy da làm áo cho A-đam và Ê-va, tượng trưng cho việc Chúa Cứu Thế sau này xuống trần, chịu chết, đổ huyết ra đền tội cho họ và ban cho họ cái áo công chính thánh thiện.  Người thứ ba đã xuất hiện trên địa cầu này là A-bên cũng vâng lời Thượng Đế dạy, đem một sinh tế dâng cho Thượng Đế và được Thượng Đế chấp nhận.  Sau đó, khi giải cứu dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập, chính Thượng Đế đã dạy bảo lãnh tụ người Do Thái là Môi Se tổ chức lễ Vượt Qua với việc dâng con cừu một tuổi cho Thượng Đế để họ thoát khỏi hình phạt.

            Như vậy tại sao Thượng Đế không chấp nhận, không hài lòng các sinh tế, của lễ?  Căn cứu trên Thánh Kinh, chúng ta có thể nêu ra hai lý do giải thích tại sao Thượng Đế lại không chấp nhận những sinh tế của lễ mà chính Ngài đã dạy bảo nhân loại để mọi dân tộc đều thi hành, trong số đó có dân tộc Do Thái, và cả dân tộc Việt Nam ta với Lễ Tế Nam Giao do các nhà vua đứng dâng sinh tế để cầu Trời tha tội cho toàn dân.

            Lý do thứ nhất là: Sinh tế chỉ là hình ảnh tượng trưng, với mục đích hướng lòng con người về Thượng Đế Ngôi Hai, là Chúa Cứu Thế là Đấng vào đời, tình nguyện hy sinh chính mình Ngài như con sinh tế, để chịu giết, chịu đổ huyết ra đền tội cho nhân loại.  Chỉ có huyết của Chúa Cứu Thế mới có quyền năng tẩy sạch tội lỗi, thay đổi tấm lòng con người, còn huyết của sinh tế chỉ là tượng trưng, theo lời Thánh Kinh cho biết rằng: huyết của các sinh tế như bò hay dê không thể loại trừ tội lỗi được.

            Lý do thứ hai là tinh thần ỷ lại vào cố gắng của con người.  Nếu đúng tinh thần dâng sinh tế thì người dâng phải ý thức tội lỗi mình, phải có lòng sám hối ăn năn, phải thú nhận mình bất toàn và bất năng không thể lập công chuộc tội, phải giao phó hết tội lỗi mình cho sinh tế và tin tưởng rằng sinh tế đó tượng trưng cho Chúa Cứu Thế là Chiên Con của Thượng Đế.  Nhưng ngược lại, người dâng sinh tế đã coi việc họ dâng hiến của lễ là việc làm lành lánh dữ, là công đức do chính tay họ làm ra, là một cách lập công chuộc tội, nên đã làm mất hẳn ý nghĩa trung thực của sinh tế do Thượng Đế dạy bảo.

            Thượng Đế không chấp nhận sinh tế vì tinh thần dâng hiến sai lầm, vì người dâng cho rằng: nhờ họ cố công gắng sức nên Thượng Đế phải tha thứ tội lỗi cho họ, chớ họ không biết rằng sinh tế chỉ là tượng trưng cho Chúa Cứu Thế và chỉ nhờ Chúa Cứu Thế hy sinh chịu chết đổ huyết ra loài người mới được Thượng Đế tha thứ tội lỗi.

            Trong bức thư gửi cho người La Mã, thánh Phao Lô còn cho biết rằng: “Đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng thì Chúa Cứu Thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta là người tội lỗi xấu xa”.  Xin quí vị chú ý đến chữ “đúng lúc” trong câu này.  Trên phương diện tiêu cực, “đúng lúc” có nghĩa là không phải tình cờ ngẫu nhiên, còn trên phương diện tích cực, “đúng lúc” có nghĩa là đúng vào thời giờ đã ấn định trước trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế.

            Theo chương trình này, Chúa Cứu Thế phải giáng sinh cách đây 1988 năm, vì các tế lễ, các việc công đức của loài người không thể nào đủ tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối nên không được Thượng Đế chấp nhận.  Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai phải giáng sinh, phải chịu chết trên cây thập tự và sống lại trong vinh quang để mở con đường cứu rỗi duy nhất cho nhân loại.  Hôm nay, chúng ta kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh là kỷ niệm về việc Chúa xuống trần đúng lúc để cứu rỗi chúng ta, như lời Ngài đã thưa với Thượng Đế trước khi xuống trần rằng: “Thưa Thượng Đế, Con đến để thi hành ý muốn Thượng Đế, đúng theo mọi điều Thánh Kinh đã chép về Con”.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top