Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Here at Your Table

Here at Your Table

Tựa đề: Nơi Bàn Tiệc Thánh
Nguyên tác: Here at Your Table
Nhạc và lời: David T. Clydesdale (2004)
Lời Việt: Siôn (2015)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top