Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Chúng Ta Là Lý Do

Chúng Ta Là Lý Do

Tựa đề: We Are The Reason
Tác giả: David Meece
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình
Trình bày: Avalon

We Are The Reason
David Meece

As little children
We would dream of Christmas morn
And all the gifts and toys
We knew we’d find
But we never realized
A baby born one blessed night
Gave us the greatest gift of our lives

We were the reason
That He gave His life
We were the reason
That He suffered and died
To a world that was lost
He gave all He could give
To show us the reason to live

As the years went by
We learned more about gifts
The giving of ourselves
And what that means
On a dark and cloudy day
A man hung crying in the rain
Because of love,  because of love

We were the reason
That He gave His life
We were the reason
That He suffered and died
To a world that was lost
He gave all He could give
To show us the reason to live

I’ve finally found the reason for living
It’s in giving every part of my heart to Him
In all that I do every word that I say
I’ll be giving my all just for Him, for Him

We are the reason
That He gave His life
We are the reason
That He suffered and died
To a world that was lost
He gave all He could give
To show us the reason to live

He is my reason to live.

Chúng Ta Là Lý Do
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình

Ngày còn thơ ấu,
Luôn mơ giáng sinh thật êm đềm,
Hạnh phúc với nhiều món quà,
Biết bao ước mơ,
Vào một đêm phước cho nhân loại
Một hài nhi sanh ra trong trần thế,
Chính Chúa Con là món quà quý Cha ban.

Chúng ta là lý do
Ngài dâng chính bản thân,
Gánh thay tội lỗi ta,
Thân Chúa nát tan vì ta,
Cứu thế giới đang lạc mất,
Vui lòng tuôn huyết chết thay,
Ngài giúp ta tìm ý nghiã cuộc đời

Rồi thời gian trôi qua,
Học biết ý nghĩa món quà,
Nguyện hiến dâng đời sống mình,
Hiến dâng trọn đời
Rồi một hôm tăm tối mây mù,
Ngài chịu hình treo thân trên thập giá,
Chúa yêu nhân loài, Ngài đã hy sinh.

Chúng ta là lý do
Ngài dâng chính bản thân
Gánh thay tội lỗi ta
Thân Chúa nát tan vì ta
Cứu thế giới đang lạc mất
Vui lòng tuôn huyết chết thay
Ngài giúp ta tìm ý nghiã cuộc đời.

Tâm linh con đây, Cha ôi, nguyện sống cho Ngài.
Nguyện kính dâng Ngài hết linh hồn, trái tim hiến dâng Cha.
Nguyện kính yêu Ngài mãi, với nếp sống qua lời nói.
Trong cuộc sống con tận hiến sống cho Cha.  Yêu Cha.

Chúng ta là lý do
Ngài dâng chính bản thân,
Gánh thay tội lỗi ta
Thân Chúa nát tan vì ta
Cứu vớt thế gian lạc mất
Vui lòng tuôn huyết chết thay
Nguyền sống yêu Ngài mãi luôn trọn đời

Chính Cha là lý do tận hiến.

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top