Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » My Life Is In You, Lord

My Life Is In You, Lord

Tựa đề: My Life Is In You, Lord
Tác giả: Daniel Gardner
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình

Đời Con Ở Trong Chúa

My life is in You, Lord,
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it’s in You.

My life is in You, Lord,
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it’s in You.

I will praise You with all of my life
I will praise You with all of my strength
With all of my life, and all of my strength.
All of my hope is in You.

My life is in You, Lord,
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it’s in You

In You, it’s in You
In You, it’s in You.

 

Cha ôi trọn đời sống con,
Tâm linh và năng sức con
Đặt hy vọng nơi Chúa thôi
Trong Chúa, ở trong Cha

Xin Cha dạy con biết trông
Cậy nương vào sức sống Cha
Tận trung và tín thác luôn
Trong Chúa, mãi trong Cha (2)

Trọn đời con xin tôn vinh yêu kính Ngài
Nguyện lòng con luôn luôn tôn vinh Cha Thánh
Con nguyện xin dâng Chúa, sức lực luôn tâm chí
Tất cả hy vọng đặt nơi Chúa.

Xin dâng trọn đời sống con,
Tâm linh và năng sức con
Đặt hy vọng nơi Chúa thôi
Trong Chúa, ở trong Cha

Trong Chúa, ở trong Cha
Trong Chúa, ở trong Cha.

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top