Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ghết-sê-ma-nê Ðêm Thương Khó Vì Tôi Với Bạn

Ghết-sê-ma-nê Ðêm Thương Khó Vì Tôi Với Bạn

Ghết-sê-ma-nê Ðêm Thương Khó Vì Tôi Với Bạn
Sáng Tác: Đoàn Trực
Trình Bày: Thanh Liên
Video: Hội Thánh Lời Chúa Houston

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top