Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » David Pawson: Trở Lại Hội Thánh Thời Tân Ước – Phần 2

David Pawson: Trở Lại Hội Thánh Thời Tân Ước – Phần 2

Loạt Bài: Trở Lại Hội Thánh Thời Tân Ước
Phần 2: Hội Thành Toàn Cầu Và Hội Thánh Địa Phương

Diễn giả: David Pawson

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top