Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Hội Thánh Lao-đi-xê

Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Hội Thánh Lao-đi-xê

Tựa đề: Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Hội Thánh Lao-đi-xê
Diễn giả: Mục sư David Pawson
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Các Bức Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top