Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Hội Thánh Bẹt-găm

Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Hội Thánh Bẹt-găm

Tựa đề: Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Phần 4 – Hội Thánh Bẹt-găm
Diễn giả: Mục sư David Pawson
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Các Bức Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top