Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

David Pawson: Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Sứ điệp: Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng
Nguyên văn: The End Time Series – Part 2
Diễn giả: David Pawson
Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Nội Dung:

0:00 Mở đầu
1:41 Người Do Thái trở về Đất Hứa
20:26
Người Do Thái trở lại với Chúa
30:02
7 điều xảy ra cho người Do Thái trong “thời kỳ cuối cùng”
52:43
Kết luận

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top