Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Thời Kỳ Cuối Cùng – Phần Giới Thiệu

David Pawson: Thời Kỳ Cuối Cùng – Phần Giới Thiệu

Sứ điệp: Thời Kỳ Cuối Cùng – Phần Giới Thiệu
Nguyên văn: The End Time Series – Part 1
Diễn giả: David Pawson
Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Nội Dung:

0:00 Mở đầu
5:11 “Thời kỳ cuối cùng”
14:12 Triết lý về lịch sử
27:12 Chúng ta đã ở trong “thời kỳ cuối cùng” chưa?
38:31 Cơn Đại Nạn
45:04 Bộ Ba gian ác
54:27 Kết luận

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top