Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 2

David Pawson: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 2

Tựa đề: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 2
Diễn giả: Mục Sư David Pawson
Dịch và thuyết minh: Đội ngũ Ba-rúc

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top