Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 1

David Pawson: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 1

Tựa đề: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 1
Diễn giả: Mục Sư David Pawson
Dịch và thuyết minh: Đội ngũ Ba-rúc

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top