Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Sự Chết Của Đức Chúa Jesus – Phần 1

David Pawson: Sự Chết Của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Sứ điệp: Sự Chết Của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Diễn giả: David Pawson
Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top