Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Giới Thiệu Tổng Quát

Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Giới Thiệu Tổng Quát

Tựa đề:  Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Phần 1 – Giới Thiệu Tổng Quát
Diễn giả: Mục sư David Pawson
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Các Bức Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top