Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Có Phải Một Lần Được Cứu, Vĩnh Viễn Được Cứu?

David Pawson: Có Phải Một Lần Được Cứu, Vĩnh Viễn Được Cứu?

Sứ điệp: Có Phải Một Lần Được Cứu, Vĩnh Viễn Được Cứu?
Nguyên văn: Once Saved, Always Saved?
Diễn giả: David Pawson
Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Nội Dung:
0:00 – Lời giới thiệu
7:56 – Mục đích và kế hoạch của Chúa cho con người
15:03 – “Được cứu” là gì?
18:07 – Tôi có thể đánh mất sự cứu rỗi hay không?
20:16 – Sự cân bằng của Kinh Thánh
27:54 – Giăng 15
32:09 – Rô-ma 11
36:43 – Hê-bơ-rơ 10
42:09. – II Phi-e-rơ
46:12 – Sự kính sợ Chúa
52:22 – Sự đảm bảo của Cơ Đốc Nhân
1:03:37 – Sự tiền định của Đức Chúa Trời
1:14:17 – Kết luận

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top