Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know

Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know

Tựa đề: Mary Nàng Có Biết
Nguyên tác: Mary Did You Know
Lời: Mark Lowry
Nhạc: Buddy Green
Lời Việt: Linh Thi (2013)

Mary Did You Know   

Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy
has come to make you new?
This Child that you delivered
will soon deliver you.

Mary, did you know
that your Baby Boy
will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy
will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy
has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby
you kissed the face of God?

The blind will see.
The deaf will hear.
The dead will live again.
The lame will leap.
The dumb will speak.
The praises of The Lamb.

Mary, did you know
that your Baby Boy
is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day rule the nations?
Did you know
that your Baby Boy
is heaven’s perfect Lamb?
The sleeping Child you’re holding
is the Great, I Am.

Mary Nàng Có Biết

Mary! Nàng có biết
Rằng Ấu Nhi ra đời.
Một ngày đạp lên sóng biển khơi?
Mary! Nàng có biết
Rằng Bé Thơ Con nàng
Là vua của toàn cõi thế gian?
Nàng có biết
Rằng Trẻ Thơ ra đời
Sẽ làm đời nàng đổi mới?
Con Thánh hôm nay nàng hạ sinh
Trở nên Đấng Cứu Tinh.

Mary! Nàng có biết
Nhờ chính Con Trai nàng
Người mù được nhận ánh linh quang?
Mary! Nàng có biết
Rằng chính Con Trai nàng
Toàn quyền làm cho giông tố tan?
Nàng có biết
Rằng chính Con Trai nàng
Bằng lòng từ trời giáng thế?
Và đôi má thơ ngây nàng hôn lên,
Như hôn Thiên Nhan Chúa Con

Người mù được nhìn,
Người điếc lắng nghe,
Kẻ chết sẽ được hồi sinh.
Người què vùng dậy,
Người câm sẽ hát:
Ngợi khen Chiên Con Chúa Cha.

Mary! Nàng có biết
Rằng Bé Thơ Con nàng  
Ngài là Chúa của vũ trụ?
Mary! Nàng có biết
rằng Bé Thơ Con nàng
là Minh Quân của thế nhân?
Nàng có biết
Rằng Bé Trai chính là Ngôi Hai
Chiên Con chí thánh?
Con Thánh trong tay nàng yên giấc …
Chính là Đấng Toàn Năng!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Nhạc đệm: Am

Nhạc đệm: Bm – Am

 

 

 

 

 

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top