Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Hội Thánh và Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

David Pawson: Hội Thánh và Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Sứ điệp: Hội Thánh và Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng
Nguyên văn: The End Time Series – Part 4
Diễn giả: David Pawson
Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Nội Dung:

00:00 Phần mở đầu
00:25 Mối quan hệ của Hội Thánh và Israel trong quá khứ
12:53
Một số phản ứng của Hội Thánh với Israel hiện nay
21:45
Món nợ của Hội Thánh với Israel
27:52
Sự phụ thuộc của Hội Thánh vào Israel
29:43
Mối nguy hiểm của Hội Thánh từ Israel
40:07
Nghĩa vụ của Hội Thánh với Israel
52:23
Số phận của Hội Thánh với Israel

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top