Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Hội Thánh Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

David Pawson: Hội Thánh Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Sứ điệp: Hội Thánh Trong Thời Kỳ Cuối Cùng
Nguyên văn: The End Time Series – Part 3
Diễn giả: David Pawson
Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Nội Dung:

0:00 Mở đầu
1:07 Lịch sử sẽ kết thúc như thế nào?
2:19 Quan điểm lạc quan
9:45 Quan điểm bi quan
14:30
Quan điểm thực tế
20:40 Tiền Đại Nạn?
34:30 Bảy luận điểm của thuyết “Tiền Đại Nạn”
46:05 Hai thành phố trong sách Khải Huyền
52:18 Kết luận

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top