Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » David Pawson: Các Giao Ước Trong Kinh Thánh – Phần 2

David Pawson: Các Giao Ước Trong Kinh Thánh – Phần 2

Sứ điệp: Các Giao Ước Trong Kinh Thánh – Phần 2
Diễn giả: David Pawson
Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top