Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Dòng Sông Vĩnh Cửu

Dòng Sông Vĩnh Cửu

Trong mùa hạ và mùa đông đều có (Xa-cha-ri 14:8)

Những suối nước sống từ Giê-ru-sa-lem vẫn tuôn chảy, và không bao giờ khô cạn, dầu giữa cái nóng nung người của mùa hè oi bức, hay giữa những trận gió lạnh làm đông đặc mọi sự của mùa đông. Hỡi linh hồn ta hãy vui lên vì ngươi được cứu để minh chứng về sự thành tín của Chúa.

Mùa tiết biến chuyển, và chính ngươi cũng đổi thay, nhưng Ðức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Các dòng suối yêu thương của Ngài luôn luôn sâu rộng và tràn đầy. Sức nung nấu của những âu lo trong công việc làm ăn buôn bán và những thử thách làm cháy da khiến tôi cần ảnh hưởng tươi mát của dòng sông từ ân điển Ngài. Tôi có thể tới để uống nơi giếng nước luôn tuôn trào bất tận của Ngài, vì cả mùa hè lẫn mùa đông giếng ấy vẫn tuôn trào như thác lũ. Các dòng suối trên mặt đất không bao giờ cạn tắt và đáng ca ngợi danh Chúa là cả đến những mạch nước ở dưới sâu cũng chẳng hề thiếu nước.

Ê-li nhận thấy rằng khe Kê-rít đã cạn nước, nhưng Ðức Giê-hô-va, là Đấng Quan Phòng, vẫn còn nguyên. Gióp bảo rằng các anh em của ông giống như những khe nước hay phỉnh gạt, nhưng ông nhận thấy Ðức Chúa Trời là dòng sông an ủi luôn luôn tuôn trào. Sông Nile là niềm trông cậy lớn của người Ai-cập, nhưng lưu lượng của nó thay đổi luôn; còn Đức Chúa Trời của chúng ta mãi mãi vẫn y nguyên. Nhờ thay đổi dòng chảy của sông Ơ-phơ-rát mà Si-ru chiếm được thành Ba-by-lôn; tuy nhiên, không có sức mạnh nào dầu của loài người hay của hỏa ngục lại có thể khiến được dòng sông ân điển của Ðức Chúa Trời đổi chiều để chảy đi nơi khác.

Dấu vết của những dòng sông thời xưa được khám phá đều cạn khô và đã trở thành hoang vu; nhưng các nguồn phước phát nguyên từ những ngọn núi của quyền tể trị và tình yêu bất tận của Ðức Chúa Trời sẽ luôn luôn tràn đầy tận miệng. Các thế hệ sẽ tan biến, nhưng dòng ân điển sẽ không bao giờ thay đổi. Có một bài thơ nói rằng: “Người đến, người đi, nhưng ta còn mãi;” dòng sông của Đức Chúa Trời có thể hát về một chân lý còn sâu xa hơn điều ấy.

Hỡi linh hồn ta, ngươi thật có phước vì được dẫn dắt đến bờ của những dòng nước sống như thế! Ðừng bao giờ đi lang thang đến những dòng nước khác, kẻo ngươi sẽ nghe tiếng quở trách của Chúa rằng: “Ngươi xuống Ai-cập làm chi, để chỉ được uống nước bùn của sông xứ ấy?”

 Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top