Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 5

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 5

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 5
Video credit: The Incredible Journey
Kinh Thánh: Đa-ni-ênChương 5

Vua Bên-xát-sa tổ chức một yến tiệc lớn đãi cả ngàn đại thần và uống rượu với sự hiện diện của cả ngàn người.

Khi đang nếm rượu, Bên-xát-sa truyền lệnh mang những vật dụng làm bằng vàng và bạc mà Nê-bu-cát-nết-sa, tổ phụ, đã lấy từ đền thờ tại Giê-ru-sa-lem để vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và các cung phi của vua có thể dùng để uống. Vì vậy họ đã đem những vật dụng bằng vàng đã lấy từ đền thờ, tức là nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem đến, rồi vua và các đại thần, các hoàng hậu và các cung phi đã dùng để uống. Họ đã uống rượu rồi ngợi khen những thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá.

Ngay chính giờ đó, có những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện, viết lên tường vôi trong cung điện của vua, đối ngang giá đèn; vua trông thấy phần của bàn tay đang viết. Lúc đó, sắc mặt của vua biến đổi, tâm trí bàng hoàng, những khớp xương hông rời rã, và các đầu gối run lập cập.

Vua thét truyền đem những pháp sư, những người Canh-đê và các thầy bói đến. Vua nói với những nhà thông thái Ba-by-lôn rằng: Ai đọc được dòng chữ viết nầy và giải thích ý nghĩa của nó cho ta thì sẽ được mặc cẩm bào, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba cai trị vương quốc.

Sau đó, tất cả các nhà thông thái của vua đều đến, nhưng họ không đọc được chữ viết và cũng không thể giải nghĩa cho vua biết. Vua Bên-xát-sa vô cùng bối rối, mặt vua biến sắc; còn các quan đại thần thì sững sờ.

Vì biết vấn đề của vua và các đại thần, hoàng thái hậu bước vào phòng tiệc, rồi hoàng thái hậu nói:

Hoàng thượng vạn tuế! Xin hoàng thượng đừng để những suy nghĩ làm hoàng thượng bối rối, hay sắc mặt bị biến đổi! Trong vương quốc của ngài có một người mà Linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong người. Dưới đời tổ phụ của ngài, sự thông sáng, hiểu biết, và khôn ngoan, như là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đã được tìm thấy nơi người. Nê-bu-cát-nết-sa, là cha của cha hoàng thượng, đã lập người ấy làm đầu các thuật sĩ, các pháp sư, những người Canh-đê và các thầy bói. Bởi vì trong Đa-ni-ên – người mà bậc tiên vương đã đặt tên Bên-tơ-xát-sa – có thần linh siêu phàm, có tri thức, và sự hiểu biết để giải nghĩa những giấc mơ, giải thích những huyền nhiệm, giải quyết các nan đề. Cho nên bây giờ hãy triệu Đa-ni-ên đến để người công bố lời giải thích.

Sau đó, Đa-ni-ên đã được đưa đến trước mặt vua. Vua nói với Đa-ni-ên: Ngươi có phải là Đa-ni-ên, một trong những người Do Thái bị lưu đày mà phụ hoàng đã giải về từ Giu-đa hay không? Trẫm có nghe nói rằng Linh của Đức Chúa Trời ở trong ngươi cho nên sự thông sáng, hiểu biết và khôn ngoan lạ thường được tìm thấy ở trong ngươi. 15. Vừa rồi, các thông thái và các pháp sư đã được mang đến trước mặt ta để họ có thể đọc dòng chữ nầy và cho ta biết ý nghĩa, nhưng họ không thể giải thích. Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải thích và giải quyết những nan đề. Vì vậy, nếu ngươi có thể đọc được dòng chữ viết nầy và giải thích ý nghĩa của nó cho ta thì sẽ được mặc cẩm bào, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba cai trị vương quốc.

Sau đó, Đa-ni-ên đã trả lời và nói trước mặt vua:

Xin vua giữ lại những quà tặng cho chính mình, và ban phần thưởng cho người khác! Tuy nhiên, tôi sẽ đọc dòng chữ viết và giải nghĩa cho vua. Tâu vua! Đức Chúa Trời Chí Cao đã ban sự tể trị, oai quyền, vinh quang và tôn kính cho tổ phụ của ngài là Nê-bu-cát-nết-sa. Chính vì oai quyền Ngài ban cho người, tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ đều run rẩy và kính sợ trước mặt người. Người nào người muốn, thì người giết, và người nào người muốn, thì người để cho sống; người nào người muốn, thì người nâng lên, và người nào người muốn, thì người hạ xuống. Nhưng khi lòng người trở nên kiêu căng, và tâm linh của người bị cứng cỏi vì kiêu ngạo; vì vậy người đã bị truất ngôi và bị tước bỏ vinh quang. Người đã bị đuổi khỏi loài người; lòng dạ của người trở nên lòng dạ của loài thú, sống chung với lừa rừng. Người bị cho ăn cỏ như bò, và thân thể của người bị ướt đẫm sương trời, cho đến khi người ấy nhận biết rằng Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng tể trị thế giới của loài người, và Ngài muốn lập ai lên tùy ý của Ngài.

Còn hoàng thượng, vua Bên-xát-sa, là con cháu của người, dù hoàng thượng biết tất cả những việc nầy, lòng hoàng thượng vẫn không khiêm hạ. Hoàng thượng đã tự tôn chống lại Chúa trên trời, đã cho mang những vật dụng thuộc về nhà của Ngài đến trước hoàng thượng, để hoàng thượng với các quan đại thần, các hoàng hậu và những cung phi của hoàng thượng uống rượu từ những vật đó; rồi hoàng thượng ca ngợi những thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ, đá – là những vật không thấy, nghe, hay hiểu biết – nhưng lại không tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay của Ngài hơi thở và mọi đường lối của hoàng thượng. Vì vậy, Ngài đã sai một bàn tay đến và viết dòng chữ nầy. Đây là dòng chữ đã được viết: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin.

Đây là ý nghĩa của dòng chữ. Mê-nê: Đức Chúa Trời đã đếm và hoàn tất số ngày của vua. Tê-ken: Vua đã bị cân trên cân và thấy là kém thiếu. Phê-rết: Vương quốc của vua đã bị phân chia, rồi được trao cho người Mê-đi và Ba Tư.

Sau đó, Vua Bên-xát-sa truyền lệnh đem cẩm bào mặc cho Đa-ni-ên; đeo vòng vàng vào cổ của ông, và công bố rằng ông là nhân vật thứ ba cai trị vương quốc.

Ngay đêm đó, Bên-xát-sa, vị vua Canh-đê của người Canh-đê, bị giết.  Đa-ri-út, người Mê-đi, tiếp nhận vương quốc ở độ tuổi sáu mươi hai.

Bản Dịch Đại Chúng – Thư Viện Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top