Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Sứ Mạng Của Đức Chúa Trời

Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Sứ Mạng Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Sứ Mạng Của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:35-38
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Quốc
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 30/8/2020

Ma-thi-ơ 9:35-38

35. Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 36. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. 37. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top