Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: Ôn Cố Tri Tân

Mục Sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: Ôn Cố Tri Tân

Sứ điệp: Ôn Cố Tri Tân
Kinh Thánh: Gia-cơ 1:23-24; Hê-bơ-rơ 12:1-3
Diễn giả: Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 26/12/2021

Gia-cơ 1:23-24

1. Gia-cơ, đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến mười hai chi tộc đang tản lạc, lời chào thăm.

2. Các anh em của tôi! Khi anh em đối diện với đủ loại thử thách, hãy xem tất cả những điều đó là niềm vui, 3. hãy biết rằng việc thử thách đức tin của anh em sinh ra sự chịu đựng, 4. và khi sự chịu đựng đầy trọn, anh em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.

Hê-bơ-rơ 12:1-3

1. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2. nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top