Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: 9/11, Covid-19 – Nan Đề Của Điều Ác

Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: 9/11, Covid-19 – Nan Đề Của Điều Ác

Sứ điệp: 9/11, Covid-19 – Nan Đề Của Điều Ác
Kinh Thánh: Rô-ma 8:6-33
Diễn giả: Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 19/9/2020

Rô-ma 8:6-33

Quyền Tể Trị Của Ðức Chúa Trời Trong Quyết Ðịnh Của Ngài

6. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lời của Ðức Chúa Trời đã thất bại. Bởi vì không phải tất cả những người Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên. 7. Cũng không phải tất cả những ai thuộc dòng dõi Áp-ra-ham đều là con cái của ông, nhưng: “trong Y-sác, một dòng dõi sẽ mang danh ngươi.” 8. Điều này có nghĩa là không phải con cái theo phần xác là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được xem là những hậu duệ đích thực. 9. Thật vậy, lời hứa đó là thế nầy: “Vào khoảng thời gian nầy Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có một con trai.” 10. Nhưng không phải chỉ như vậy, Rê-bê-ca bởi Y-sác – tổ phụ của chúng ta – mang thai; 11. trước khi chào đời, chưa làm một điều thiện hay điều ác, tuy nhiên theo mục đích của Ðức Chúa Trời trong sự chọn lựa 12. – không căn cứ vào việc làm, nhưng tùy thuộc vào Đấng kêu gọi – bà đã được bảo rằng: “Ðứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.” 13. Như đã chép rằng: “Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”

14. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Không phải là Đức Chúa Trời bất công hay sao? Không phải như vậy! 15. Bởi vì Ngài đã phán với Môi-se: “Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, và Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.” 16. Vì vậy, điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. 17. Bởi vì Kinh Thánh cũng nói với Pha-ra-ôn rằng: “Chính vì điều này, Ta đã nâng ngươi lên, để Ta tỏ bày quyền năng của Ta trong ngươi, để danh Ta được loan ra khắp đất.” 18. Như vậy, Ngài muốn tỏ bày sự thương xót cho người nào Ngài muốn, Ngài muốn làm cứng lòng ai Ngài muốn.

Sự Kêu Gọi Các Dân Ngoại Bang

19. Như vậy bạn sẽ nói với tôi: “Nếu như thế tại sao Ngài còn bắt lỗi? Bởi vì ai có thể chống lại ý muốn của Ngài?” 20. Người ơi! Bạn là ai mà dám cãi lại với Ðức Chúa Trời? Có thể nào một vật được nắn nói với người đã nắn nên mình rằng: “Tại sao ông nắn nên tôi như thế nầy?” 21. Không phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất làm nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn hay sao? 22. Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ và chứng tỏ quyền năng của Ngài – nhưng Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những chiếc bình xứng đáng nhận sự thịnh nộ để bị hủy diệt – thì sao? 23. Và nếu Ngài muốn bày tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài đối với những chiếc bình đáng thương, mà Ngài đã chuẩn bị cho vinh quang, 24. trong đó có chúng ta, là những người Ngài đã gọi, không phải chỉ từ trong dân Do Thái mà cũng từ các dân tộc ngoại bang, thì sao? 25. Như Ngài phán trong Ô-sê: “Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta; những người không được yêu dấu là yêu dấu;”

26. và tại nơi họ bị bảo: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ chính tại nơi đó họ sẽ được gọi là ‘con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’” 27. Ê-sai đã thốt lên nỗi quan tâm về Y-sơ-ra-ên rằng: “Dù số con cái Y-sơ-ra-ên đông như cát biển, chỉ một phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi; 28. bởi vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”

29. Và Ê-sai cũng đã báo trước: “Nếu Chúa vạn quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã trở thành như Gô-mô-rơ.”

Sự Vô Tín Của Dân Y-sơ-ra-ên

30. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Những người ngoại bang không tìm kiếm sự công chính nhưng lại được sự công chính – đó là sự công chính bởi đức tin; 31. còn dân Y-sơ-ra-ên đã theo luật pháp để tìm sự công chính nhưng luật pháp không đạt được. 32. Tại sao? Bởi vì họ không tìm kiếm bằng đức tin nhưng bằng việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá vướng vấp, 33. như có chép: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá vướng vấp, một vầng đá gây cản trở; nhưng ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top