Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Đức Tin Và Việc Làm

Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Đức Tin Và Việc Làm

Sứ điệp: Đức Tin Và Việc Làm
Kinh Thánh: Giăng 14:1-7;
Diễn giả: Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top