Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: Đại Mạng Lệnh Có Liên Hệ Gì Đến Tôi

Mục Sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: Đại Mạng Lệnh Có Liên Hệ Gì Đến Tôi

Sứ điệp: Đại Mạng Lệnh Có Liên Hệ Gì Đến Tôi
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-20
Diễn giả: Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 13/2/2022

Ma-thi-ơ 28:16-20

16. Mười một môn đồ đi đến Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho họ. 17. Khi thấy Ngài thì họ thờ phượng Ngài. Tuy nhiên có vài người nghi ngờ. 18. Đức Chúa Jesus đến và nói với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19. Vì vậy, hãy đi làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đồ của Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ 20. và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với tất cả các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top