Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Quốc: Cầu Nguyện Cho Mọi Người

Mục Sư Đặng Ngọc Quốc: Cầu Nguyện Cho Mọi Người

Sứ điệp: Cầu Nguyện Cho Mọi Người
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:1-7
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Quốc
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 6/3/2022

Kêu gọi cầu nguyện

1. Vì vậy, trước hết, ta kêu gọi hãy nài xin, khẩn nguyện, cầu thay, và cảm tạ cho mọi người, 2. cho các vua, cho tất cả những người có thẩm quyền, để chúng ta được dẫn đến một cuộc sống yên bình với tất cả đạo đức và phẩm giá.

3. Điều này là tốt đẹp và được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời, là Ðấng Giải Cứu chúng ta, 4. là Đấng muốn tất cả mọi người được cứu và tiến đến sự nhận biết chân lý. 5. Bởi vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jesus, cũng là người. 6. Ngài đã hiến chính mình làm giá chuộc cho tất cả, là một minh chứng đúng vào thời điểm thích hợp. 7. Ta nói thật, không nói dối: Chính vì điều này ta đã được bổ nhiệm làm người truyền giảng, làm sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại để công bố đức tin và chân lý.

8. Vì vậy, ta muốn những người nam ở khắp nơi hãy nâng những cánh tay thánh khiết lên mà cầu nguyện, đừng dính líu vào sự giận dữ và cãi cọ.

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top