Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục sư Đặng Ngọc Hương: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít

Sứ điệp: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít
Kinh Thánh: Thi Thiên 63:1-8 

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top