Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Hương: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng

Sứ điệp: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:23-33 

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top