Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Mục sư Đặng Ngọc Hương: Đức Chúa Trời – Cha Yêu Thương

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Đức Chúa Trời – Cha Yêu Thương

Sứ điệp: Đức Chúa Trời – Cha Yêu Thương
Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương
Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh Presbyterian Garden Grove, California 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top