Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Hương: Dọn Lòng Cho Chúa Đến

Mục Sư Đặng Ngọc Hương: Dọn Lòng Cho Chúa Đến

Sứ điệp: Dọn Lòng Cho Chúa Đến
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương
Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top