Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Hương: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus

Sứ điệp: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương
Kinh Thánh: Giăng 12:20-26

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top