Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Hương: Cầu Nguyện Như Hơi Thở

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Cầu Nguyện Như Hơi Thở

Sứ điệp: Cầu Nguyện Như Hơi Thở
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:3 

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top