Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Quan Điểm: Tự Túc Hầu Việc Chúa

Quan Điểm: Tự Túc Hầu Việc Chúa

BibleFood_01
“Thưa anh chị em, chắc anh chị em vẫn còn nhớ công lao vất vả và nỗi khó nhọc của chúng tôi: trong khi rao giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời cho anh chị em, chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm, để khỏi trở thành gánh nặng cho bất cứ người nào trong anh chị em. Có anh chị em và Ðức Chúa Trời làm chứng cho, thể nào chúng tôi đã sống cách trong sạch, ngay lành, và không gì có thể chê trách được giữa anh chị em là những tín hữu.” (1 Thê 2:9-10, BD2011)Phao-lô vừa may trại vừa hầu việc Chúa nhưng không ai chê ông là thiếu đức tin hoặc không thiêng liêng. Ngược lại chúng ta thường gọi ông là Thánh Phao-lô. Thế tại sao ngày xưa Phao-lô làm được mà ngày nay một số người không làm được?

Nếu hội thánh yêu mến gia đình đầy tớ Chúa và hổ trợ cho đầy đủ nhu cầu của cuộc sống thì dĩ nhiên đầy tớ Chúa phải dành trọn thì giờ và đổ tâm huyết vào việc gây dựng và phát triển hội thánh. Nhưng nếu hội thánh còn nhỏ và quá nghèo thì tôi tớ Chúa có quyền đi làm việc đời để sống và hầu việc Ngài. Không có gì sai cả. Đúng ra là sự hy sinh đó đáng kính mới phải. Chúng ta không nên làm khó những người được kêu gọi hầu việc Chúa vì những luật lệ có vẻ thiêng liêng do chúng ta tự đặt ra mà ngày xưa trong Kinh Thánh không có và ngày nay nhiều nơi trên thế giới không có.

Tại sao chúng ta đặt thêm những gánh nặng không cần thiết cho những người đáp lời Chúa kêu gọi bước vào chức vụ hầu việc Ngài? Dĩ nhiên bạn đồng lao nào có đức tin và chấp nhận cuộc sống thanh bần và chật vật để hầu việc Chúa thì đó là điều đáng quý, nhưng không vì thế mà người vừa đi làm vừa hầu việc Chúa bị xem là không thiêng liêng hoặc thiếu đức tin.

Tôi không nghĩ rằng người hầu việc Chúa thiếu đức tin hay không thiêng liêng khi đi làm một công việc đàng hoàng ngoài xã hội hầu có tiền để sống, nuôi gia đình, và hầu việc Chúa. Tôi nghĩ những người đó hy sinh nhiều hơn những người được phụ cấp trọn thì giờ. Những người đó đáng kính trọng hơn vì họ hầu việc Chúa khó hơn. Người đời quan sát và đánh giá tư cách của họ thường xuyên hơn, vì họ giao tiếp với đời nhiều hơn.

Dĩ nhiên người phối ngẫu đương nhiên có quyền làm ăn buôn bán để hổ trợ chồng hoặc vợ trong chức vụ. Không có luật nào cấm việc nầy cả. Có một người bạn đời có công ăn việc làm tốt để hổ trợ mình là một ơn phước Chúa ban. Còn không, vợ những người hầu việc Chúa đừng mong trở thành “người nữ tài đức” như đã nói trong Châm Ngôn 31, vì bà đó làm ăn buôn bán quá giỏi.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
July 31, 2013

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top