Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Trong Năm Mới

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Trong Năm Mới

Tựa đề: Tình Yêu Trong Năm Mới
Kinh Thánh: Giăng 13:34-35; Ê-sai 40:28-31

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 14/2/2021

Giăng 13:34-35

Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương lẫn nhau, thì bởi đó mọi người sẽ biết các con là môn đồ của Ta.

Ê-sai 40:28-31

Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top