Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tin Giả

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tin Giả

 

Tựa đề: Tin Giả
Kinh Thánh: 1 Các Vua 12-13
Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa
Thứ Sáu – 7/7/2020

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top