Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Hiểu Về Đức Thánh Linh

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Hiểu Về Đức Thánh Linh

Tựa đề: Tìm Hiểu Về Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Gióp 33:4; Ê-phê-sô 4:11; 1 Cô-rinh-tô 12:8-10; Rô-ma 12:6-8; Ga-la-ti 5:22-23
Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Thứ Sáu – 29/5/2020

Tìm Hiểu Về Ðức Thánh Linh 

1 Cô-rinh-tô 12:8-10

8 Từ một Ðức Thánh Linh có người được ban cho những lời nói khôn ngoan, cùng một Ðức Thánh Linh người khác được ban cho những lời nói tri thức. 9 Từ cùng một Ðức Thánh Linh người này được ơn đức tin, người kia được ơn chữa bịnh. Cũng từ một Ðức Thánh Linh 10 có người được ơn làm phép lạ, người khác được ơn nói tiên tri, có người được ơn phân biệt các linh, người khác được ơn nói tiếng lạ, và người khác nữa được ơn thông giải tiếng lạ.

Rô-ma 12:6-8

 6 Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, chúng ta có những ân tứ khác nhau. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7 ai được ơn phục vụ, hãy hết lòng phục vụ; ai được ơn dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ; 8 ai được ơn khích lệ, hãy bền lòng khích lệ; ai được ơn ban cho, hãy rộng rãi ban cho; ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai được ơn thương xót, hãy vui vẻ mà làm.

Ga-la-ti 5:22-23
22. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23. khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những điều đó.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top