Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 2

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 2

Tựa đề: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 2
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2: 1-12
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 19/12/2021

Các nhà thông thái đến thờ phượng Chúa

1. Sau khi Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem thuộc vùng Giu-đê, vào thời của vua Hê-rốt, có những nhà thông thái từ miền đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: 2. “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Bởi vì từ miền đông, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài nên đến để tôn thờ Ngài.”

3. Nghe vậy, vua Hê-rốt bối rối – và rồi cả Giê-ru-sa-lem cũng bối rối với ông. 4. Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và các học giả giáo luật trong dân lại, rồi hỏi họ: “Đấng Christ đã sinh tại đâu?”

5. Họ nói với ông: “Tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê; bởi vì có lời tiên tri chép: 6. ‘Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đa! Ngươi không phải là nhỏ nhất giữa các lãnh tụ của Giu-đa, bởi vì từ ngươi sẽ phát sinh một lãnh tụ – là Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’”

7. Sau đó Hê-rốt đã bí mật gọi các nhà thông thái đến để hỏi họ chính xác về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8. Vua sai họ đến Bết-lê-hem, và dặn: “Hãy đi, dò hỏi thật kỹ về Hài Nhi; và khi các ngươi đã gặp rồi, hãy báo cho ta, để ta cũng đến và tôn thờ Ngài.”

9. Sau khi nghe vua truyền, họ đã ra đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đã đi trước họ, cho đến nơi Hài Nhi ở, thì dừng lại. 10. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.

11. Vào trong nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với Ma-ri, mẹ của Ngài; họ đã phủ phục xuống và thờ phượng Ngài. Rồi họ mở những bửu vật của họ, và dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương, và mộc dược.

12. Sau đó, trong một chiêm bao, Đức Chúa Trời cảnh cáo họ đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, cho nên họ đã đi đường khác mà về xứ của mình.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top