Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 1

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 1

Tựa đề: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 1
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2: 1-12
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 12/12/2021

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top