Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tại Sao Là Kinh Thánh

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tại Sao Là Kinh Thánh

 

Tựa đề: Tại Sao Là Kinh Thánh
Kinh Thánh: Thánh Thi 1:1-6
Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa
Thứ Sáu – 14/7/2020

Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác

1 Phước cho người không đi theo kế kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng,

2 Nhưng vui thích về luật pháp của CHÚA, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, cứ đến mùa được hoa quả đầy cành, lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa; mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công.

4 Những kẻ gian ác sẽ không được như vậy, nhưng chúng chẳng khác gì rác rến bị gió đùa đi.

5 Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét; những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành;

6 Vì CHÚA biết rõ đường lối người ngay lành, còn đường lối những kẻ gian ác sẽ dẫn đến diệt vong.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top