Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Thời Nhiễu Nhương

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Thời Nhiễu Nhương

Tựa đề: Sống Thời Nhiễu Nhương
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa
Thứ Sáu – 5/6/2020

Ma-thi-ơ 5:13-16

13 “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân.

14 Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi không thể bị che khuất. 15 Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng các ngươi phải tỏa rạng trước mặt người ta để họ có thể thấy những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top